Vrijwilligers - SOS-Jeugdzorg

SOS-Vrijwilligers

Vrijwilligers

De Stichting SOS-Jeugdzorg is opgericht enkel en alleen door vrijwilligers en kent geen betaalde krachten.

Er zijn diverse vrijwilligers die samen met het bestuur de stichting vorm geven. Het zijn voor een groot deel ouders maar ook partners en familieleden, sympathisanten en mensen die vanuit hoofde van hun beroep deskundige adviezen geven.

 

Hun inzet varieert van enkele uren per dag tot en met enkele dagen/uren per maand. De werkzaamheden lopen erg uiteen en zijn afgestemd op wat iemand kan en leuk vindt.

 

Enkele voorbeelden:


 • Het ondersteunen van ouders in woord en daad
 • Een luisterend oor bieden
 • het helpen bij het tot stand brengen van ons forum
 • ouders en kinderen doorverwijzen voor professionele hulp en advies
 • het helpen bij het organiseren van bijeenkomsten, lotgenotencontacten en workshops.
 • het verzamelen, bundelen en verspreiden van informatie
 • het samenbrengen van deskundigen
 • het helpen bij het voeren van onze administratie
 • het fungeren als bestuurslid
 • het beheren van middelen
 • etc.

 

De huidige vrijwilligers vormen een warme, bewogen en gezellige groep mensen die nieuwe vrijwilligers gemakkelijk en met enthousiasme in de groep opnemen.


Meedoen? 
  

Kijk of u iets kunt betekenen en stuur een email naar