Downloads - Algemene Informatie - SOS-Jeugdzorg

SOS-Downloads

Omhoog

Algemene Informatie

Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven

Beroepscode jeugdzorgwerker_2017 De beroepsnormen voor de variant Jeugdzorgwerker.

Handig om te kijken of uw gezinsvoogd de geldende beroepscode correct naleeft. Oa. om te gebruiken ter onderbouwing van uw tuchtklachten bij het SKJ: https://skjeugd.nl/

Stappenplan bepaling verantwoordelijke gemeente
Rating: 0 / 0 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Handig overzicht om uit te zoeken welke gemeente verantwoordelijk is voor de te geven jeugdhulp.
Ouders opgelet ( baanbrekende inzichten over opvoeden ) -Po Bronson & Ashley Merryman
Rating: 0 / 0 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Ouders opgelet! Baanbrekende inzichten over opvoeden. In Ouders opgelet! Worden baanbrekende, nieuwe inzichten geboden over de psychologie van het opvoeden. Op vlotte wijze aan de hand van anekdotes behandelen de auteurs onderwerpen zoals: Waarom hebben complimenten vaak een averechtse werking? Hoe komt het dat ouders onbewust hun kinderen leren discrimineren? Hoe kun je het beste omgaan met rebelse tieners? Waarom liegen kinderen? Wat is het verband tussen slaapgebrek, overgewicht en schoolprestatie's Wat moet je doen als broers en zussen voortdurend ruzie maken? Kun je een kind zelfbeheersing bijbrengen? Hoe help je een kind het best met leren praten?
Klaagschrift tuchtrecht
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Klaagformulier om een tuchtrechtsklacht in te dienen tegen een jeugdzorgmedewerker. Tuchtrecht voor jeugdzorgwerkers Het schenden van de privacy of onprofessioneel handelen, je kan een klacht indienen bij het tuchtcollege. De klacht- en tuchtprocedures staan los van elkaar. Verstuur uw klacht, per post of per e-mail • Per post: print dit formulier, vul het in, onderteken het en stuur dit, met eventuele bijlagen aan: SKJ, t.a.v. secretariaat tuchtrecht, Jan van Eijcklaan 2-4, 3723 BC Bilthoven. • Per e-mail: scan het ingevulde en ondertekende formulier, met eventuele bijlagen, en mail dit aan: .
Algemene afkortingen in jeugdzorgzaken
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Algemene afkortingen in jeugdzorgzaken Zoals deze veel gebruikt worden op fora, Facebook-groepen en pagina's
Inspectie Jeugdzorg Toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Toetsingkader Verantwoorde hulp voor jeugd Inspectie Jeugdzorg
GezichtvandeGedragswetenschapper
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
De brochure "Het gezicht van de gedragswetenschapper in de jeugdzorg". Daarin staat alles uit de beroeps- en gedragscode samengevat. En dit geldt voor ALLE GW-ers in de JZ, dus ook voor die van de RvdK!
Kan een minderjarige kind zelfstandig naar de rechter stappen
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Kan ik als minderjarige zelf naar de rechter stappen? Als je minderjarig bent, kun je niet zomaar naar de rechter stappen. Een van je ouders of je voogd moet dit namens jou doen. In sommige situaties kun je wel zelf een verzoek indienen bij de rechtbank. Bijvoorbeeld als je na de scheiding van je ouders bepaalde familieleden niet meer mag zien, en het hier niet mee eens bent. Welke verzoeken je zelf kunt doen, hangt af van je leeftijd.
Allemaal-gekkies-Folder2017
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Allemaal gekkies? Folder In een goede ‘Allemaal gekkies’ sessie zorgen we boven alles voor transparantie en een gelijkwaardig gesprek. Stichting SOS Jeugdzorg nodigt hiervoor geselecteerde ouders (10-20) uit. De deelnemende organisatie(s) vanuit de gemeente (GI/Veilig Thuis/Wijkteam) komen met ongeveer dezelfde vertegenwoordiging. Ouders en jeugdbeschermers brengen beide een anonieme casus in (bijvoorbeeld een gezinsplan) en mailen die naar alle deelnemers. Tijdens de sessie bespreken de deelnemers in gemengde groepjes zowel de positieve als de negatieve elementen van het document. Een ervaren dagvoorzitter begeleidt de dag en haalt de uitkomsten van de groepsgesprekken op, waarna de deelnemers aangeven hoe ze de sessie hebben ervaren. Voor meer informatie download onze folder.
email en contact - Vaste Kamerleden cie. VWS en J en V. nov. 18
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Beste mensen, Hierbij de emailadressen van VWS en J & V bijgewerkt tot vandaag. Er zijn v.a. nov. vorig jaar veel wisselingen geweest vooral bij VWS, 9 personen, veel nieuwe politici ook. Met dank aan: Henny Oussoren