SOS-Doelstellingen - SOS-Jeugdzorg

SOS-Doelen

SOS-Doelstelling

Een aantal van onze sub-doelstellingen op een rij waar wij ons voor willen inzetten:

 

  • minder uithuisplaatsingen
  • minder ondertoezichtstellingen
  • vaker én sneller werken aan terugkeer naar huis
  • actief deel nemen aan het politieke en maatschappelijke debat
  • het informeren, adviseren en het bijstaan van ouders die op welke wijze dan ook te maken krijgen met een jeugdbeschermingsmaatregel
  • het aanpassen van de verplichte meldcode voor zorg-professionals.
  • meer samenwerking tussen pleeg- en biologische ouders
  • Ouders steunen, begeleiden en adviseren in het voortraject (drang en dwang kaders)
  • Een steunpilaar zijn voor ouders
  • ·        Doorontwikkelen van de workshop “allemaal gekkies” Waarin de verbinding wordt gezocht met de mensen door een alternatieve aanpak. Dus niet alleen jeugdzorg maar ook met ouders en kinderen.

 

Uiteraard zijn er veel meer zaken ter verbetering te noemen, onze sub-doelstellingen zullen dus in de loop der tijd nog worden aangevuld met meer punten waar wij ons voor willen gaan inzetten.