SOS-Doelstellingen - SOS-Jeugdzorg

SOS-Doelen

SOS-Doelstelling

Een aantal van onze sub-doelstellingen op een rij waar wij ons voor willen inzetten:

 

  • minder uithuisplaatsingen
  • minder ondertoezichtstellingen
  • vaker én sneller werken aan terugkeer naar huis
  • actief deel nemen aan het politieke en maatschappelijke debat
  • het informeren, adviseren en het bijstaan van ouders die op welke wijze dan ook te maken krijgen met een jeugdbeschermingsmaatregel
  • het aanpassen van de verplichte meldcode voor zorg-professionals.
  • meer samenwerking tussen pleeg- en biologische ouders
  • Ouders steunen, begeleiden en adviseren in het voortraject (drang en dwang kaders)
  • Een steunpilaar zijn voor ouders