Het Bestuur - SOS-Jeugdzorg

SOS-Bestuur

Het SOS-Jeugdzorg Bestuur

Op deze pagina stel ik het bestuur van SOS-Jeugdzorg aan u voor. Het bestuur bestaat op dit moment uit 3 leden.

 

Het bestuur bestaat volledig uit mensen die op hun eigen manier met Jeugdzorg in aanraking zijn gekomen en die mij altijd in mijn strijd gesteund hebben voor een beter en rechtvaardiger jeugdzorgstelsel in Nederland. Er groeien namelijk nog steeds teveel kinderen buiten hun biologische familiesysteem en omgeving op. Met dit bestuur hoop ik de doelstelling van de stichting te bereiken en heb er alle vertrouwen in dat we een verschil gaan maken.

 

Yvonne Fiege, Voorzitter
Stichting SOS-Jeugdzorg

Yvonne Fiege, Voorzitter

Yvonne Fiege

Voorzitter

Ook bekend onder de naam ViaVon die vooral sinds 2012 via diverse Facebook pagina's bekend is geworden. Zij voert een strijd voor verbetering van de rechten van ouders en kinderen in de jeugdbescherming en jeugdzorg. Door onder andere ouderplatforms wisten steeds meer mensen hun weg te vinden in het web dat Jeugdzorg heet, dankzij de informatie en tips die op die pagina's te vinden zijn. De respons op de vrijwillige inzet om ouders te ondersteunen die op enigerlei wijze problemen hebben met jeugdbeschermingsmaatregelen en of de aanverwante instanties zoals voornamelijk Jeugdbescherming Nederland en de WSG (William Schrikker Groep) is enorm gebleken. Er is een groot draagvlak opgebouwd voor een professionele organisatie die zich actief inzet ter ondersteuning van ouders en kinderen die met jeugdbeschermingsmaatregelen te maken krijgen. De activiteiten van 'ViaVon' zullen voortaan verder gaan in de vorm van een stichting. Stichting SOS-Jeugdzorg is opgericht op 10 Maart 2016.

 

 

 

 

Ranada van Kralingen
algemeen bestuurslid
communicatie en organisator workshops

 

 

 

 

 

Luciēn Nix, Bestuurslid

mr. Luciën Nix

Bestuurslid

Na het behalen van de propedeuse politicologie studeerde Lucien Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende zijn studie was hij secretarieel en juridisch medewerker bij diverse advocatenkantoren in Amsterdam. Inhoudelijk specialiseerde Lucien zich in het verzekeringsrecht en het ondernemings- en insolventierecht. In 2000 en 2001 was hij juridisch medewerker bij de sectie Mergers & Acquisitions van het kantoor Allen & Overy te Amsterdam. Nadat Lucien Nix was afgestudeerd op het onderwerp verrekening in faillissement was hij van 2003 tot 2005 Assistent in Opleiding bij de vakgroep privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg met als onderzoeksonderwerp verrekening in faillissement in Europees perspectief.  Lucien voert een algemene praktijk met de nadruk op arbeid en sociale zekerheid, strafrecht, incassoprocedures en familie-/jeugdrecht.