Over Sos-Jeugdzorg - SOS-Jeugdzorg

Over Ons

Over Stichting SOS-Jeugdzorg

Samen sterk voor rechtvaardige jeugdzorg


SOS-Jeugdzorg is een stichting zonder winstoogmerk die tot doel heeft het Nederlandse stelsel van jeugdbescherming te verbeteren. Dit trachten wij te bewerkstelligen door actief deel te nemen aan het publieke debat, het informeren, adviseren en het bijstaan van cliënten die op welke wijze dan ook te maken krijgen met jeugdbeschermings-maatregelen.

 

Onze visie is dat in Nederland tot op de dag van vandaag nog steeds teveel kinderen niet opgroeien in hun biologische familiesysteem en omgeving. SOS-Jeugdzorg is van mening dat er teveel onterechte uithuisplaatsingen plaatsvinden in situaties waarin nog veel alternatieven beschikbaar zijn. Naast de bestaande cliëntenorganisaties en klachtenprocedures willen wij een platform zijn die mensen bij elkaar brengt om hun jeugdzorg-ervaringen te delen. Een plek te zijn om elkaar te helpen om te gaan met het trauma dat een kinderbeschermingsmaatregel vaak met zich meebrengt. Daarnaast een plek te zijn waar iedereen die met jeugdbeschermingsmaatregelen te maken krijgen terecht kan voor advies en ondersteuning in het proces dat deze maatregelen met zich meebrengen, alsmede in het vrijwillig kader.

Meer informatie over onze stichting vindt u op deze website in het menu onder 'Over Ons'. Wij proberen de informatie op deze pagina's zo volledig mogelijk te publiceren. Echter kan het altijd zijn dat u informatie mist of aanvullende vragen heeft stuur in dat geval een bericht via het contactformulier.