SOS-Missie - SOS-Jeugdzorg

SOS-Missie

SOS-Missie

Naast de bestaande cliëntenorganisaties en klachtenprocedures willen wij een platform zijn die mensen bij elkaar brengt om hun jeugdzorg-ervaringen te delen. Een plek te zijn om elkaar te adviseren, te ondersteunen en te helpen om te gaan met een trauma dat een kinderbeschermingsmaatregel met zich mee kan brengen. De stichting heeft het doel om ouders te begeleiden in jeugdzorgland.

 

Ongeacht de uitkomst van een klachtenprocedure voor ouders, waarbij ze wel of niet in het gelijk zijn gesteld, en er wel of niet gehoor is gegeven aan het uitgebrachte advies door de betreffende jeugdzorginstantie(s), bieden wij als gemeenschap van ervaringsdeskundigen (en juristen) een plaats waar iedereen terecht kan met zijn of haar verhaal.

 

Wij hopen het stelsel van jeugdbescherming in Nederland te verbeteren door actief deel te nemen aan de politieke en maatschappelijke discussie, te informeren, te adviseren en door het bijstaan van cliënten die op welke wijze dan ook te maken krijgen met jeugdbescherming.