SOS-Visie - SOS-Jeugdzorg

SOS-Visie

SOS-Visie

Onze visie is dat in Nederland tot op de dag van vandaag nog steeds teveel kinderen niet opgroeien in hun biologische familiesysteem en omgeving. SOS-Jeugdzorg is van mening dat er teveel onterechte uithuisplaatsingen plaatsvinden in situaties waarin er nog veel alternatieven beschikbaar zijn. Wij vinden dat kinderen zolang als mogelijk moeten kunnen opgroeien bij hun biologische ouders, tenzij het echt niet anders kan. Er kunnen zich situaties voordoen waarin het voor alle partijen beter is om even afstand van elkaar te nemen. Wanneer dit voorkomt, dan is het van groot belang dat het verzoek van de Gecertificeerde Instelling onderbouwt wordt met de juiste informatie, overweging en diagnoses die enkel door erkende - BIG-geregistreerde - professionals mogen worden gesteld. Er is in het verleden te vaak gebleken dat er op basis van aannames zware jeugdbeschermingsmaatregelen zijn opgelegd alsmede verzocht met alle gevolgen van dien. De stichting merkt op dat er vele ouders in schrijnende situaties verkeren inhoudende dat zij niet weten waar hun kinderen zich bevinden. 

 

Het komt steeds vaker voor in Nederland dat kinderen slachtoffer zijn van conflicten die voort komen uit scheidingen, schulden of andere situaties die een grote impact op het gezinsleven kunnen hebben. SOS-Jeugdzorg hecht veel waarde aan de rechten van het kind (IVRK) alsmede de rechten van de mens (EVRM). 

 

Wanneer een uithuisplaatsing is uitgesproken dan vinden wij dat er zo snel mogelijk gewerkt moet worden aan een terugkeertraject. Tot nu toe wordt er naar onze mening te vaak beslist dat het perspectief niet bij de biologische ouders ligt.