Downloads - Juridisch - SOS-Jeugdzorg

SOS-Downloads

Omhoog

Juridisch

Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven

Wist u dat een verzoek om verlenging van de OTS uiterlijk in de achtste week voor het einde van de geldigheidsduur van de lopende ondertoezichtstelling moet worden ingediend?
Wist u dat en verlengingsverzoek ingediend na afloop van de geldigheidsduur van de lopende ondertoezichtstelling niet-ontvankelijk is?

Ken uw recht(en) en lees meer over (verlenging van) OTS, UHP en gesloten jeugdhulp in het Procesreglement Civiel Jeugdrecht.

Recht op inzage
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Mensen hebben recht op inzage/afschrift in hun persoonsgegevens. Dat houdt in dat zij een organisatie mogen vragen of deze persoonsgegevens van hen heeft vastgelegd en zo ja, welke. Zij hoeven geen reden te geven voor een inzageverzoek.
Belangrijke artikelen om op te zoeken in de kaders van de OTS
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
TIP !! !!BELANGRIJKE WETSARTIKELEN !! Belangrijke artikelen om op te zoeken in de kaders van de OTS Voordat u naar de zitting gaat Google dan altijd even het artikel waar de gecertificeerde instelling (GI) een beroep op doet zodat u zelf ook de wet kent. Zorg dat u zelf kennis vergaart en weet wat de procedures zijn.
VERPLICHTINGEN VOOR JEUGDHULPAANBIEDERS, GECERTIFICEERDE INSTELLINGEN EN HET COLLEGE
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Uit het Besluit Jeugdwet VERPLICHTINGEN VOOR JEUGDHULPAANBIEDERS, GECERTIFICEERDE INSTELLINGEN EN HET COLLEGE. Artikel 4.1.1 De vertrouwenspersoon. Artikel Artikel 4.2.1 Uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering door de gecertificeerde instellingen. • 1. Binnen vijf werkdagen nadat de voogdij aan de gecertificeerde instelling is opgedragen en zij hiervan in kennis is gesteld, wijst de gecertificeerde instelling een voogdijwerker aan en vindt het eerste contact plaats tussen de voogdijwerker en de minderjarige en zijn ouders. • 2. De voogdijwerker informeert de minderjarige en diens ouders over de medewerker die de voogdijwerker bij zijn afwezigheid vervangt.
Gezag artikel 266 BW
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Gezag artikel 266 BW Beëindiging van het ouderlijk gezag 1. De rechtbank kan het gezag van een ouder beëindigen indien: a. een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en de ouder niet de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel 247, tweede lid, in staat is te dragen binnen een voor de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn, of b. de ouder het gezag misbruikt. 2. Het gezag van de ouder kan ook worden beëindigd indien het gezag is geschorst, mits aan het eerste lid is voldaan. In de bijlage het uitgebreide artikel incl. de MvT hoe het bedoeld is en uitgelegd dient te worden
Voorbeeld van een PLEITNOTA voor de rechter (meervoudige kamer, m.b.t. BW1:266)
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven

Voorbeeld van een PLEITNOTA voor de rechter (meervoudige kamer, m.b.t. BW1:266)

 

Met dank aan: Tj.W. Strubbe - Adoptiezaken(-zorg) & Familierecht - AZF (voorheen SSF) 

https://kinderbescherming.jimdo.com/brieven/pleit-voorbeeld/

Goede Advocaten-17-07-2019
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Advocatenlijst: Goede advocaten voor en door ouders aanbevolen. Bijgewerkt en geüpdatet 17-07-2019