Downloads - Handelingsprotocollen - SOS-Jeugdzorg

SOS-Downloads

Omhoog

Handelingsprotocollen

De tekenen van veiligheid
Rating: 3 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
De tekenen van veiligheid, benadering van het werk in de kinderbescherming. Een workshop met Andrew Turnell
artsen_en_kindermishandeling
Rating: 3 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Artsen en kindermishandeling Meldcode en Stappenplan
Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK)
Rating: 3 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK) De LIRIK is een hulpmiddel voor professionals in de jeugdzorg bij het beoordelen of er sprake is van kindermishandeling, en of het kind risico loopt in de toekomst. De LIRIK is een checklist met een twintigtal vragen die hulpverleners helpt om gestructureerd een oordeel te vormen. De LIRIK helpt om relevante informatie te onderscheiden van niet-relevante informatie en om kritisch na te gaan of geen belangrijke zaken over het hoofd zijn gezien.
Loverboys_en_hun_slachtoffers
Rating: 0 / 0 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Loverboys en hun slachtoffers Inzicht in aard en omvang problematiek en in het aanbod aan hulpverlening en opvang.
meldcode ggz
Rating: 3 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
‘Over sommige kinderen moet je praten’ Code voor het melden van kindermishandeling GGZ
meldcode verpleegkundigen en verzorgenden
Rating: 3 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Meldcode verpleegkundigen en verzorgenden Kindermishandeling en huiselijk geweld Stappenplan voor verpleegkundigen en verzorgenden.
Aangifte Onttrekking
Rating: 4 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Aangifteformulier Aangifte van een strafbaar feit, art. 279 Sr De politie verplicht is om de aangifte in ontvangst te nemen op grond van artikel 163 lid 6 en artikel 165 lid 1 Sv.
Stappenplan Aangifte onttrekking aan omgangs- of zorgregeling
Rating: 4 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Stappenplan Aangifte onttrekking aan omgangs- of zorgregeling Aangifte onttrekking aan omgangs- of zorgregeling Onttrekking van het kind door de ene ouder aan de zorg van of omgang met de andere ouder dient dus aangemerkt te worden als strafbare onttrekking aan het gezag of het opzicht van de andere ouder. Dat geldt voor de moeder, maar ook voor de vader. In beide gevallen moet het dan mogelijk zijn om daarvan aangifte te doen. Welke problemen ondervindt men daarbij, en hoe gaat men te werk. Laten we in gedachten nemen een vader die aangifte wil doen van onttrekking van het kind door de moeder in de situatie waarin een klassieke omgangsregeling van kracht is.
Stappenplan bij vrijwillige UHP zonder gerechtelijke uitspraak en Raadsonderzoek
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Stappenplan bij vrijwillige UHP zonder gerechtelijke uitspraak en Raadsonderzoek
Stappenplan 1 nw-ouders met gezag
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Stappenplan voor ouders met gezag Velen van ons wordt verweten dat wij een strijd voeren tegen wat jeugdzorg wordt genoemd, maar feitelijk voeren wij een strijd voor de belangen van onze kinderen! BJZ dient namelijk, gezien art. 1:262 BW, de ouders die tijdelijk problemen hebben met de opvoeding, 'HULP en ONDERSTEUNING te geven en het GEZIN in STAND houden! In dit document kan je tips en trucs vinden die je kunnen ondersteunen in je contacten met de gecertificeerde instellingen en andere hulpverleners.