Downloads - Publicaties - SOS-Jeugdzorg

SOS-Downloads

Omhoog

Publicaties

Info-voor-ouders_Uithuisplaatsing
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, NVMW en NIP Richtlijn/info voor ouders
Schoolfolder st. KOG
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Hoe gaat de school om met JEUGDZORG Juridische zaken op een rij voor leraren en ouders van schoolgaande kinderen. Aan wie mag de school verder informatie geven? - Aan Veilig Thuis als dit onderzoek doet naar mogelijke mishandeling en verwaarlozing van een kind. De school is verplicht een meldcode te hebben over melding doen aan Veilig Thuis als de school vermoedt dat een kind wordt mishandeld of verwaarloosd. - Aan de Raad voor de Kinderbescherming als deze onderzoek doet. Zelf informatie geven aan Veilig Thuis of Raad betekent niet dat u ook verplicht bent hen op school met een kind te laten praten! De school heeft geen verplichting en zelfs niet het recht verder informatie te verstrekken aan wie dan ook. Dit mag alleen met toestemming van de ouders of de jongere zelf als deze 16 jaar of ouder is. Raadt u een jongere wel aan even met zijn ouders te overleggen.
No Faith in Dutch Family law - Engelstalig (met Nederlandse vertaling)
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Big money flows in Dutch Child Protection Services Every research (second opinion) costs time and time will be in favour of the permanent placement of the child outside the birth family's home. The child is not being placed first, as a temporay "solution", in the home of an extended family member. Most research is done by or in order of the childcare organisation itself and thus subjective, which in reality means: negative to the parents. There is a big money flow to all the organisations, the research centers, the court system and the foster institutions the children live in ( € 4 billion a year).
rapportage-kinderrechten-V.N. (Engelstalig)
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Decentralization 12 The Committee notes that under the 2015 Youth Act, municipal authorities of the Netherlands are responsible for services aimed at children. While noting that it is early to evaluate the impact of such decentralization process, the Committee is concerned that the process has been carried out under a time pressure which can affect the quality, timeliness and capacity of municipalities in fulfilling newly acquired tasks. It is also concerned that decentralization can create disparities in accessing services aimed at children among different municipalities.
2016.KOM009 Dezorgwaarzerechtophebben deelrapport3
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Kinderombudsman: jeugdhulp nog steeds niet op orde 18 mrt 2016 Een jaar na de invoering van de jeugdwet constateert de Kinderombudsman dat de jeugdhulp nog niet op orde is. De zorgen over de deskundigheid van de wijkteams zijn niet verdwenen en ook de toegang tot de hulp en de aanbodgerichte werkwijze blijven een knelpunt. Huisartsen zijn onvoldoende geïnformeerd over het hulpaanbod, wat doorverwijzen lastig maakt. Daarnaast lijken er als gevolg van de decentralisatie extra wachtlijsten te ontstaan. Deze problemen gaan in 2016 mogelijk voor een veel grotere groep kinderen gelden. Dat stelt de Kinderombudsman in zijn derde monitor over de decentralisatie van de jeugdhulp, die vandaag is verschenen. Marc Dullaert: "Door de organisatorische problemen komen gemeenten nauwelijks toe aan het belangrijkste doel van de decentralisatie: snelle, samenhangende hulp op maat voor kinderen."
Juridisch_Meten_Dwang-Jeugdzorg
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Uithuisplaatsen, Informed consent en Juridisch meten (22-12-2015 – helaas niet zo in FJR gepubliceerd) Tj.W. Strubbe (Afdelingscoördinator Adoptiezaken & Familierecht – Stichting Samenwerkingsverband Familierecht, SSF); Nu onder de jeugdwet de praktijk ‘drang’ toestaat om ouders te bewegen hulp te aanvaarden, wordt opgemerkt dat de grens tussen drang en dwang vervaagt. Mr. Nanneke Quik-Schuijt merkte in FJR 2015/51 terecht op dat het machtigen tot een dwangmaatregel voorbehouden dient te worden aan de rechter. Ze schrijft: "In de medische wereld speelt het begrip informed consent een belangrijke rol. In de jeugdzorg is dat begrip m.i. eveneens van kapitaal belang," en wijst op de gebruikelijke rechtsgang via de Raad voor de Kinderbescherming en rechter. De jeugdbescherming dient het gezin juist en volledig voor te lichten. Download het artikel om verder te lezen.
Handreiking randvoorwaarden toegang jeugdzorg
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Samenwerkende jeugdinspecties en De Kinderombudsman publiceren Handreiking voor gemeenten over veiligheid jeugdigen in toegang tot jeugdhulp
voorlichtingsfolder SOS-Jeugdzorg
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
voorlichtingsfolder SOS-Jeugdzorg
Hoofdpunten Verbeter Voorstellen mbt handelswijze in Jeugdzorg bijlage 1
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Bijlage 1 Hoofdpunten. Verbeter Voorstellen mbt handelswijze in Jeugdzorg
Klachten Verbeter Voorstellen mbt handelswijze in Jeugdzorg bijlage 2
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Verbeter Voorstellen mbt handelswijze in Jeugdzorg bijlage 2 Klachten
Verbeter Voorstellen mbt handelswijze in Jeugdzorg
Rating: 4 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Verbeter Voorstellen mbt handelswijze in Jeugdzorg de inleiding zie bijlage 1 en 2 voor de hoofdpunten en de klachten.
Clichébelang-Kindbelang16
Rating: 4 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
HET WELHAAST CLICHÉMATIG BEGRIP "BELANG VAN HET KIND" BESTAAT NIET. Dit juridisch begrip bestaat niet hard als realiteit, heeft niets met uw kind te maken, is een misleiding, leugen en dooddoener. Het begrip wordt uitsluitend gebruikt om u als ouders de zeggenschap over en verantwoordelijkheid voor uw kind te ontnemen. Het gebruik in de juridische ‘jeugdzorg’ wereld is zonder inhoud, zonder definitie, zonder diagnostische meetbare tests, als manipulatief bespeel-instument gebruik naar de rechter en de politici ter misleiding. Anders zou het degelijk, concreet en meetbaar – op niveau van IVRK artikel 24 lid 1 – gesteld en algemeen vindbaar moeten zijn. Naar: Wouter Hanhart – (aangevuld door Tj.W. Strubbe)
Houvast - met kracht meer verbinding - Tilburg University 2017
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Online magazine verschenen over ouders met kinderen in de jeugdzorg Het online magazine getiteld 'Met kracht meer verbinding' biedt aanknopingspunten voor iedereen die aan de slag wil om de relatie tussen ouders en jeugdprofessionals te verbeteren door in te zetten op de empowerment van ouders. De relatie tussen ouders met kinderen in de jeugdzorg en professionals staat vaak onder grote druk. Hoe kan dat verbeterd worden? De cliëntenorganisatie de Noodkreet ontwikkelde samen met ouders een methode om de regie van ouders te versterken. De Academische Werkplaats Jeugd van Tranzo (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tilburg University) en de Noodkreet deden met ondersteuning van ZonMw samen onderzoek om meer te weten te komen over wat werkt en hoe dit dan werkt. Het magazine biedt aanknopingspunten voor iedereen die aan de slag wil om de relatie tussen ouders en jeugdprofessionals te verbeteren door in te zetten op de empowerment van ouders.
Rechtsstaat ook voor kinderen
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven

Onderstaand plan wordt oa door Stichting SOS-Jeugdzorg onderschreven en is naar de tweede kamer gezonden. Bijdrage aan het “Actieplan Waarheidsvinding” Den Haag, 27 mei 2018 VOORWOORD Veel ouders zien met grote belangstelling uit naar het Actieplan Waarheidsvinding 2018/2022. Let men op de wordingsgeschiedenis in het laatste decennium ervan dan kan men begrijpen met welk een spanning en hoop ouders naar dit moment hebben uitgekeken. Met name ouders in wier casus “waarheidsvinding nog niet zo wordt toegepast als de wet dit vereist”, vaak met als gevolg een existentiële crisis waarmee zij verder moeten leven: het onterechte en onnodige verlies van een kind. Het gaat om ouders wier band met hun kind onterecht verloren is gegaan of ernstig is bedreigd of beschadigd, hetzij bij een maatregel van kinderbescherming, hetzij bij ontbrekende rechtsbescherming rondom het fenomeen van ouderverstoting. Over het plan-in-wording willen vele ouders zich uitlaten zoals hieronder

2018.10.03 - Rondetafelgesprek - Position paper
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
de PositionPapers voor het ronde tafel gesprek d.d. 03-10-2018
Volle kantine met allemaal gekkies
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
Terugblik Allemaal Gekkies Volle kantine met allemaal gekkies? Amsterdam, 1 maart 2019. Thomas van Andel Voor even lijken de tijden dat ouders, jongeren en jeugdbeschermers ver van elkaar weg proberen te blijven voorbij. Het is vrijdag 22 februari. De Plaza is gevuld met ruim 70 ‘gekkies’, zenuwachtig maar vooral nieuwsgierig. De bedoeling: met elkaar te reflecteren over feitenonderzoek en de kwaliteit van gezinsrapportages. Samen met Dark Horse en SOS Jeugdzorg
TERUGKOPPELING Allemaal Gekkies Amsterdam 22 februari 2019
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
TERUGKOPPELING Allemaal Gekkies Amsterdam 22 februari 2019
190222 Feedback deelnemers Allemaal Gekkies 2019 Amsterdam
Rating: 5 / 1 stem  
Alleen geregistreerde en ingelogde gebruikers kunnen dit bestand een rating geven
190222 Feedback deelnemers Allemaal Gekkies 2019 Amsterdam