SOS-Nieuws - SOS-Jeugdzorg

SOS-Nieuws

 

Onderstaand plan wordt oa door Stichting SOS-Jeugdzorg onderschreven en is naar de tweede kamer gezonden.


Bijdrage aan het “Actieplan Waarheidsvinding”

Den Haag, 27 mei 2018

VOORWOORD

Veel ouders zien met grote belangstelling uit naar het Actieplan Waarheidsvinding 2018/2022. Let men op de wordingsgeschiedenis in het laatste decennium ervan dan kan men begrijpen met welk een spanning en hoop ouders naar dit moment hebben uitgekeken. Met name ouders in wier casus “waarheidsvinding nog niet zo wordt toegepast als de wet dit vereist”, vaak met als gevolg een existentiële crisis waarmee zij verder moeten leven: het onterechte en onnodige verlies van een kind. Het gaat om ouders wier band met hun kind onterecht verloren is gegaan of ernstig is bedreigd of beschadigd, hetzij bij een maatregel van kinderbescherming, hetzij bij ontbrekende rechtsbescherming rondom het fenomeen van ouderverstoting.
Over het plan-in-wording willen vele ouders zich uitlaten zoals hieronder zal worden besproken.

  Download hier het bestand om het hele plan te lezen

Rechtsstaat ook voor kinderen

 

Het Verwey-Jonker Instituut verricht onderzoek naar geweld in de Jeugd-GGZ (van 1945-2015). 

Wij zijn op zoek naar zoveel mogelijk respons. De enquête gaat om de ervaringen van oud-bewoners die in tehuizen of instellingen hebben gewoond. Alle ervaringen zijn welkom. 

De vragenlijst staat zeker tot 5 maart open.

 

Heeft u als jongere korte of langere tijd in een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie – KJP-  gewoond (tussen 1945 en 2015)? Het Verwey-Jonker Instituut is op zoek naar u! Wij vragen oud-bewoners om een enquête in te vullen over hun ervaringen destijds. Alle ervaringen zijn welkom. Ook naasten kunnen de enquête invullen. Bent u moeder, vader, broer, zus of partner van iemand die in zijn/haar jeugd  in de KJP was opgenomen, kom dan ook naar onze vragenlijst. De vragenlijst is in te vullen via smartphone of laptop. Meer informatie en de link naar de vragenlijst vindt u hierhttps://survey.enalyzer.com/?pid=gupuf5fa