rechtsbescherming - SOS-Jeugdzorg

JZ-Nieuws

Hereniging van uithuisgeplaatste kinderen met hun ouders in de Toeslagenaffaire zou volgens zowat alle commentatoren (voorbeeld) een topprioriteit moet zijn. Niet echter voor  D66‑minister Weerwind (Rechtsbescherming). Dat blijkt uit zijn Kamerbrief van 31 maart 2022. ‘Hereniging’ is daarin genoemd als een “wens” van de ouders waaraan de  procesbegeleiders van een Landelijk Ondersteuningsteam “een luisterend oor” moeten bieden en met wie de ouders “de mogelijkheden” kunnen bespreken. Welnu, die mogelijkheden zijn er niet; de minister belast het politieke discours met mooie praatjes en wekt valse hoop bij ouders.

 

 

Onderstaand plan wordt oa door Stichting SOS-Jeugdzorg onderschreven en is naar de tweede kamer gezonden.


Bijdrage aan het “Actieplan Waarheidsvinding”

Den Haag, 27 mei 2018

VOORWOORD

Veel ouders zien met grote belangstelling uit naar het Actieplan Waarheidsvinding 2018/2022. Let men op de wordingsgeschiedenis in het laatste decennium ervan dan kan men begrijpen met welk een spanning en hoop ouders naar dit moment hebben uitgekeken. Met name ouders in wier casus “waarheidsvinding nog niet zo wordt toegepast als de wet dit vereist”, vaak met als gevolg een existentiële crisis waarmee zij verder moeten leven: het onterechte en onnodige verlies van een kind. Het gaat om ouders wier band met hun kind onterecht verloren is gegaan of ernstig is bedreigd of beschadigd, hetzij bij een maatregel van kinderbescherming, hetzij bij ontbrekende rechtsbescherming rondom het fenomeen van ouderverstoting.
Over het plan-in-wording willen vele ouders zich uitlaten zoals hieronder zal worden besproken.

  Download hier het bestand om het hele plan te lezen

Rechtsstaat ook voor kinderen